Pravno obvestilo

V podjetju POCINKOVALNICA d.o.o. (v nadaljevanju: Pocinkovalnica) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, opravljanje kurirskih storitev in elektronsko komunikacijo. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: GDPR), mora Pocinkovalnica kot upravljavec in/ali obdelovalec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

V Pocinkovalnico pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. Večinoma jih dobimo neposredno od strank, to so naročniki ali poslovni partnerji, ki se odločijo za naše storitve. To lahko vključuje informacije, ki jih neposredno zagotovi naročnik s kontakom z nami, kupi storitev, prevzame paket, si dopisuje z Pocinkovalnico ter druge oblike neposrednega trženja Pocinkovalnice. Pridobivamo jih tudi posredno preko svojih spletnih strani do katerih dostopajo stranke. Določene podatke pa ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so javno dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v Pocinkovalnici obdelujemo za namen opravljanja naših storitev.

Pocinkovalnica vaše podatke, ki jih kakorkoli posredujete preko našega spletnega mesta, skrbno varuje. Spletno mesto zato deluje skladno z zahtevami vsakokrat veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov, predpisov s področja elektronskega komuniciranja, poslovanja ter s področja opravljanja storitev. Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, Pocinkovalnica z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotavlja ustrezno raven varnosti glede na tveganje.

Če ste mnenja, da vaša komunikacija z nami ni varna, nas o tem nemudoma obvestite, na elektronski naslov: info@pocinkovalnica.si

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika, (kot na primer: identifikacijski podatki o posamezniku, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje posameznika, podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika, podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika, podatki o uporabi komunikacijskih sredstev, podatki o zdravstvenem stanju posameznika, podatki o ideoloških in verskih prepričanjih, podatki o posamezniku na področju notranjih zadev, podatki o navadah posameznika; podatki o aktivnostih v prostem času.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Podatke, ki jih posredujete preko elektronskih medijev in drugih medijev ter komunikacijskih kanalov, ki so objavljeni na posameznih podstraneh, bomo uporabili za naslednje namene: odgovorimo na vaše povpraševanje in zastavljena vprašanja, za izvajanje pogodbenih obveznosti, izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih ter ugodnostih in drugega reklamnega gradiva o ponudbi Pocinkovalnice.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Naše spletno mesto lahko uporabljate, ne da bi razkrili svojo identiteto. Vaše osebne podatke zbiramo le in izključno kadar jih sami prostovoljno vnesete oziroma privolite v takšno zbiranje.

Pocinkovalnica bo osebne podatke hranila in varovala, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V Pocinkovalnici se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. Podatki, ki nam jih posredujete, so na podlagi sprejetih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepih skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali objavo.

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci Pocinkovalnice in podobdelovalci osebnih podatkov, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. Da se posamezne storitve izvajajo s podizvajalci, ki so zaradi narave svojega dela tudi podobdelovalci ste seznanjeni preko določil splošnih pogojev poslovanja in z naročilom storitve s tem soglašate.

Podatki o strankah so poslovna skrivnost Pocinkovalnice v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, osebni podatki posameznikov pa so varovani z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pocinkovalnica osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga odredba sodišča ali kateregakoli drugega pristojnega organa ali zakonsko določilo (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, ipd.).

Pocinkovalnica ima z vsemi subjekti, ki se nahajajo izven EU sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih izdaja Evropska Komisija, v kolikor je to skladno z določbami GDPR potrebno.

To spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z brskanjem po spletnih straneh Pocinkovalnice vsak posameznik daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov.

Ko obiščete spletno mesto, se vaš IP-naslov, čas obiska in obiskana spletna mesta samodejno določijo in zabeležijo v naših strežniških datotekah. Zbiranje IP-naslovov je standardna praksa številnih spletnih strani. Skladno z veljavno zakonodajo IP-naslovov ne uporabljamo za druge namene kot za merjenje uporabe spletne strani, za diagnosticiranje težav s strežniki ter upravljanje s spletnim mestom.

Spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave na druge spletne strani, pri čemer Pocinkovalnica izrecno izjavlja, da ta Politika zasebnosti za te spletne strani ne velja. Za varstvo osebnih na takšnih spletnih straneh zato Pocinkovalnica ne prevzema nobene odgovornosti in vam priporoča, da se ob obisku katere koli druge spletne strani seznanite s politiko varovanja podatkov, ki za posamezno spletno mesto na katero vstopate veljajo.

Pocinkovalnica zagotavlja posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic: pravico do dostopa, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, pravico do ugovora in pravico do pritožbe. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice na način, da pošlje ustrezno zahtevo na naslov: info@pocinkovalnica.si ali s priporočeno poštno pošiljko naslovljeno na poslovni naslov družbe. Pocinkovalnica je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve.

Če posameznik meni, da o uveljavljanju svojih pravic, ni dobil ustreznega odgovora, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Pocinkovalnica ne odgovarja za morebitne občasne težave pri delovanje pričujočega spletnega mesta, niti za kakršnokoli škodo, ki bi vam nastala zaradi nepravilnih, nepravočasnih ali nepopolnih informacij objavljenih na pričujočem spletnem mestu. Vse vsebine, objavljene na pričujočem spletnem mestu družbe Pocinkovalnica so last Pocinkovalnice oziroma z njo povezanih oseb in jih brez dovoljenja Pocinkovalnice ni dovoljeno reproducirati, kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Ta Politika zasebnosti se lahko spremeni. Vse spremembe v tej Politiki zasebnosti bodo učinkovale šele, ko bo spremenjena Politika zasebnosti javno objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletnega mesta po tem, ko je bila Politika zasebnosti spremenjena, soglašate s spremenjeno Politiko zasebnosti.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1997, tradicija in izkušnje vročega cinkanja v podjetju pa segajo v drugo polovico 19. stoletja.

V tem času smo postali uspešno, tržno orientirano podjetje s pomembnim tržnim deležem na slovenskem, hrvaškem in avstrijskem trgu, kar nam zagotavlja stabilen poslovni položaj.

Hitri podatki

Pocinkovalnica  d.o.o.
Bežigrajska cesta 6
3000 Celje

T: +386 (0)3 42 63 228
F: +386 (0)3 42 63 232
E: info@pocinkovalnica.si

DŠ: 56228732
ID za DDV: SI56228732

Galerija

Vse pravice pridržane. 2018 © Pocinkovalnica d.o.o.  |  Pravno obvestilo Spletni piškotki

Powered by Wordpress